Rób to, co robił Jezus!

12 lipca 2019

Dzisiaj będziemy kontynuowali studiowanie Psalmu 1.
„O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to Prawo Pana – nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie to skończy się powodzeniem”. (Psalm 1,1—3)
Życie chrześcijanina jest podróżą. By pomóc ci w dotarciu do celu, Bóg zostawił Ci wspaniałych doradców:
- Swego Ducha Świętego. Jezus powiedział: „Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy, i powiadomi was o tym, co ma nadejść”. ("Jan 16,13)
- Swoje Słowo. Jezus powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. (Marek 13,31) Bóg mówi przez Swoje Słowo. Czytaj Biblię i pozwól jej się prowadzić! W Biblii w Psalmie 119,9 czytamy: „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich”.
- Swoich wiernych sług. Być może rozczarowałeś się jakimś „złym” czy nieuprzejmym sługą Pana Boga – bardzo mi z tego powodu przykro. Wiem, że to może być dla ciebie trudne. Jednak są też dobrzy Boży mężczyźni i kobiety, którym kiedyś Jezus powie: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego”. (Mateusz 25,23)

Biblia naucza, że bezpieczeństwo leży w wielu doradcach. (zob. Przypowieści Salomona 11,14)
W Psalmie 1 Bóg mówi: „szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych”. Wróg twojej duszy, diabeł, nigdy nie będzie cię w tym wspierał. Raczej zawsze będzie „doradzał” robienie tego, co nie podoba się Bogu – próbował tak postąpić nawet z Jezusem! (zob. Mateusz 4,3—11) Diabeł zaprowadził Go na szczyt świątyni i zachęcał, by z niej skoczył. Kiedy Jezus był głodny, diabeł „zaproponował”, by zamienił kamienie w chleb. Jednak Jezus odpowiedział mu Słowem Bożym. On nie szedł za radą bezbożnych. Postępuj tak jak Jezus, a zobaczysz, że Bóg cię wyratuje – nawet pośle swoich aniołów na pomoc!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...