Słuchaj Bożego głosu!

27 lipca 2019

Posłuchaj przesłania płynącego dla ciebie z Bożego serca… Modlę się, by było dla ciebie błogosławieństwem!

Ja Jestem Bogiem wszechświata; Tym, który wszystko stworzył. Gwiazdy zostały stworzone tchnieniem moich ust. Niebiosa i ziemię stworzyłem słowem. Od najwyższych szczytów po głębię oceanów – nic nie umyka Mojej uwadze. Ziemia drży pod moim spojrzeniem i trzęsie się na dźwięk mojego głosu. Wszystkie wibracje tego świata są mi znane. Bo Ja Jestem Wszechmogący. Czasem wyobrażasz Mnie sobie jako odległego, podczas gdy jestem tak blisko… Czy myślisz, że zajęty utrzymywaniem tego świata w Swoich rękach, nie mam już czasu, by trzymać twoje serce? Powołałem cię do istnienia i uczyniłem Swoim dzieckiem. Twoje imię jest wyrysowane na moich dłoniach. Na przebitych gwoździami dłoniach Mojego Syna. Wiedz, że Jestem obok; Jestem tak blisko. Na odległość jednej modlitwy, jednego słowa. Jestem tuż przy tobie. Nigdy nie jesteś sam.

Odnośniki biblijne: Psalm 33,1—9, Mateusz 28,20;Psalm 34,16—19.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...