Taktyka diabła…

22 września 2021

Jeśli twój komputer został kiedyś zaatakowany przez wirusa, to wiesz, że nie jest łatwo go przed tym zabezpieczyć. Te wirusy przenoszą się z komputera na komputer, podobnie jak ludzkie wirusy przenoszone są z człowieka na człowieka.

Taktyką diabła, cytując C.S. Lewis'a, jest tworzenie wirusów. Diabeł, przez tysiące lat w swoich laboratoriach produkował wirusy, które miały atakować i niszczyć Bożych ludzi. Spośród wielu wymienię teraz dwa z nich:

- Wirus potępienia: diabeł, wiedząc, że sam jest potępiony, dąży do tego, by potępiać (karać, gnębić) i ściągać innych w bagno potępienia, sprawiając, że zapominamy o prawdzie, o której mówi list do Rzymian 8,1: „Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie według ciała ale według Ducha postępują”.

- Wirus oskarżenia: Biblia nazywa diabła „oskarżycielem braci”. On jest mistrzem w roznoszeniu tego wirusa poprzez pogłoski, plotki, obmowę... z nadzieją, że osoba zarażona nim, zainfekuje innych.

Najlepszym sposobem walki z tymi złośliwymi wirusami jest mieć w sobie antidotum: Ducha Świętego! Duch Święty nigdy nie złapie żadnego wirusa, a co więcej On ochroni nasze serca i myśli w Jezusie.

Zachęcam cię byś pomodlił się razem ze mną: „Duchu Święty, dziękuję Ci, że żyjesz we mnie. Jesteś moim opiekunem i pocieszycielem. Przyjdź i wypełnij mnie Swoją radością i pokojem. Postanawiam wierzyć w prawdę Jezusa mojego Zbawiciela, który wyzwolił mnie od potępienia i broni mnie przed wszelkim oskarżeniem. W Twoim imieniu, amen”.

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...