To przekracza moje możliwości…

23 lipca 2020

Pomimo naszej całej mądrości i pewności siebie, niektóre sytuacje nas przerastają. Dobrze jest przyznać się do tego w modlitwie: „Panie, to przekracza moje możliwości”. Kiedy ostatni raz przyznałeś, że doszedłeś do ich granic? „Granice człowieka to Boża okazja” – to motto towarzyszyło mi podczas studiów w Szkole Biblijnej w Anglii.

Bóg przypomina nam w swoim Słowie: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy...” (List do Efezjan 3,20). Polegaj na Nim. Nie poradzisz sobie sam ze wszystkim. Nie jesteś Supermenem. Skorzystaj z Bożych rozwiązań. Nie masz odpowiedzi na wszystkie swoje problemy, prawda? Poproś Go o radę, bo nie wiesz wszystkiego. Ale Bóg wie! Kiedy wyznajesz przed Nim swoje słabości, wtedy On wkracza ze swoją mocą, „czyniąc o wiele więcej ponad” twoje ograniczenia, twoje zdolności, twoją wiedzę. Kiedy uznasz swoją bezsilność przed Bogiem, On wzmocni cię w twojej słabości i uwolni moc z nieba. Oddając swoje ograniczenia Panu, tym samym potwierdzasz swoje zaufanie do Boga, który działa potężnie przez ciebie.

Fakt, że nie polegasz tylko na swoich siłach czy zdolnościach, nie jest oznaką słabości – jest oznaką zaufania do Boga.
Jezus jest krzewem winnym, my jesteśmy gałązkami. Naszą rolą jest po prostu poleganie na Nim. To właśnie chcę robić, dzień po dniu. Dzięki temu doświadczam cudów każdego dnia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...