Twoim dziedzictwem jest pokój!

11 czerwca 2020

Stres jest jednym z czynników najbardziej dewastujących nasze zdrowie fizyczne, duchowe i emocjonalne. Kiedy Bóg stworzył cię i ukształtował w swojej miłości, nie planował życia w nieustannym zadręczaniu się. Przeciwnie, chciał, byś żył życiem pełnym pokoju! On już ci go dał, o czym przypomina werset biblijny: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się” (Ewangelia Jana 14,27).
Wiem, że ten pokój często jest zagrożony czy naruszony przez różne sytuacje: w pracy, w rodzinie, związane ze zdrowiem, z trudnymi relacjami, trudnościami finansowymi itp. Być może zastanawiasz się, jak cieszyć się tym pokojem, który daje Bóg? Jak nie pozwolić, by trudne wydarzenia martwiły, niepokoiły nas?
Bóg chce ci powiedzieć tylko jedno: „Ufaj”. On zaprasza cię, byś wrócił w Jego ramiona, które być może opuściłeś. Byś poddał się Mu całkowicie, polegał na Nim.

Jak to robić, kiedy rośnie stos rachunków? Kiedy ból jest nie do zniesienia? Kiedy nic nie idzie, jak powinno? Postanawiając wierzyć i nie przestając Mu ufać, niezależnie od tego, co się dzieje, pomimo okoliczności, ponieważ:
- Jego Słowo jest prawdą, Jego obietnice są pewne;
- On cię kocha;
- On troszczy się o ciebie.

Może nie potrafisz całkowicie odpuścić, a im bardziej się szarpiesz, tym bardziej twój pokój topi się jak śnieg na słońcu. Czas, by odnowić swoje zaufanie w Tego, który może wszystko...

Pomódlmy się razem, by pokój, który otrzymałeś, nie został ci skradziony! „Ojcze, przyznaję, że życiowe troski sprawiają, że tracę pokój. Przychodzę dzisiaj do Ciebie. Chcę kierować moje oczy na Ciebie, a nie na moje problemy. Ty jesteś i Ty masz, Panie, rozwiązanie moich problemów. Ufam Tobie. W imieniu Jezusa, amen”.
Pozostawaj w cieniu Najwyższego!

Pokój jest obietnicą Jezusa i twoją spuścizną!

Pokój przekraczający zrozumienie
Niech zawsze daje mi uciszenie
Kiedy lęk się pojawi, chcę pamiętać,
że pokój jest obietnicą, której dotrzymujesz
Pokój jest obietnicą, której dotrzymujesz
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...