Twój Bóg polecił ci być mocny!

12 maja 2019

Przez kolejnych siedem dni będziemy rozważali tekst z księgi Jozuego 1,9 . Dowiemy się jak, pomimo trudności, stać się mocniejszymi i odważniejszymi ludźmi, takimi jakimi Bóg chce byśmy byli. Czytamy w Bożym Słowie, że Bóg powiedział do Jozuego: „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie boj się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”. (Jozue 1,9) Jozue stał przed ogromnym wyzwaniem: objęciem przywództwa po niezwykle cierpliwym i wyjątkowym przywódcy, jakim był Mojżesz. A jakie zadanie stało przed Jozuem? Miał wprowadzić lud Izraela do Ziemi Obiecanej, ale najpierw musiał zmierzyć się z wieloma wrogami.

„Czy nie przykazałem ci?”, pyta Bóg Jozuego. To polecenie Bóg kieruje również do nas… nie musimy się niczego bać. Bogu, w Jego działaniu, nie przeszkodzi ani nastolatek przechodzący okres buntu, ani zerwana relacja, ani wymagająca praca, ani popełnione błędy… nic nie może Go powstrzymać. W Biblii czytamy: „Bo On powiedział – i stało się, jak zechciał, On wydał rozkaz – i zaistniało”. (Psalm 33,9) Co Bóg obiecał z pewnością się wypełni, a co rozkazał, tego nikt nie może unieważnić! Rzeczywiście, czy może coś stanąć na przeszkodzie temu co Bóg postanowił? Możemy zaufać Jego suwerennej mocy. Każde kolano ugnie się przed Lwem i Barankiem!

Masz problemy? Bóg może dać ci siłę! On jest Tym, który może i chce wzmocnić twoją wiarę i zaufanie do Niego co do twojej przyszłości. A dobra wiadomość jest taka, że On jest nieomylny w swoim planowaniu!
Przyjrzyjmy się pewnej sytuacji z życia Jeremiasza:
„Pan skierował do mnie Słowo tej treści: Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić, zanim się urodziłeś, poświeciłem cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. Ach Wszechmocny Panie- odpowiedziałem – ja nie potrafię przemawiać, jestem jeszcze za młody. Wtedy Pan odpowiedział: Nie mów: Jestem jeszcze za młody. Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz, i wszystko, co ci rozkażę, przekażesz. Nie bój się ich! Ja jestem z tobą, będę cię ratował! – oświadcza Pan”. (Jeremiasz 1,4-8)

Wypowiedz głośno obietnicę dla swojego życia. On rozkazał i stało się!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...