Twój Ojciec daje ci siłę

8 stycznia 2021

W jakim nastroju obudziłeś się dzisiaj rano? Pełny radości, energii i entuzjazmu? Jeśli tak – to fantastycznie! Jeśli nie – chciałbym ci dodać otuchy.

Nie wierz swoim uczuciom. Wierz raczej temu, co powiedział Bóg! „Dziękując Ojcu, który uzdolnił cię do korzystania z tych wszystkich wspaniałości, które są udziałem żyjących w królestwie światła. Gdyż On wyrwał nas z ciemności królestwa szatana i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna” (List do Kolosan 1,12-13).
On nas uzdalnia lub – jak podaje inne tłumaczenie – On daje nam wystarczająco dużo siły. Nawet jeśli czujesz się niezdatny, zbyt słaby, by podejmować działania, On widzi cię zupełnie inaczej:
- Ojciec uzdalnia cię, byś czynił dobro wokół siebie;
- Ojciec uzdalnia cię, byś kochał osobę, którą tak trudno jest kochać;
- Ojciec uzdalnia cię, byś kochał siebie, tak jak On kocha ciebie.

Twój Ojciec daje ci wystarczająco dużo siły! Nic nie jest niemożliwe, ponieważ On to, co niemożliwe, czyni możliwym, niezdatnych uzdalnia, a słabych czyni silnymi. To Jego Słowo i Jego cud! Niech ta klasyczna pieśń w wykonaniu Dona Moena „Give Thanks” (Dziękuj) będzie dla ciebie wzmocnieniem:  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...