Twoja sytuacja jest tymczasowa

8 września 2020

Czasami doświadczamy okoliczności, których nie rozumiemy. Jednak świadomość, że wszystko działa dla naszego dobra, dodaje otuchy i nadziei na przyszłość. Celem rozmyślań, które będę wysyłał ci w tym tygodniu, jest wyrycie w twoim sercu tej prawdy: Bóg sprawia, że wszystko razem działa dla twojego dobra.

Posłuchaj tej niezwykłej obietnicy: „A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu” (List do Rzymian 8,28).
Możesz wiedzieć, że jesteś kochanym przez Boga, ale czy jesteś o tym przekonany?
Słowa pieśni w wykonaniu zespołu United Pursuit, mówią o tym, że pomiędzy głową a sercem Bóg chce wykonać swoją pracę w tobie:

Job oświadczył: „Bo ja wiem, że Odkupiciel mój żyje...” (Księga Joba 19,25), choć z każdej strony dotykały go ciężkie doświadczenia i próby. Choroba, żałoba, ból, cierpienie, duchowy atak... Nawet żona nie okazała mu wsparcia, kiedy sama w depresji poradziła: złorzecz Bogu i umrzyj (zobacz: Księga Joba 2,9).

Job, będąc w trudnej sytuacji, nie otrzymał pociechy od swoich bliskich. Nawet przyjaciele go zganili, twierdząc, że skoro to wszystko mu się przydarzyło, to z pewnością musiał zgrzeszyć przeciwko Bogu.
Job jednak wiedział, że Jego Zbawiciel żyje i stanie po jego stronie. Wiedział, że Bóg uciszy wroga jego duszy, wroga jego rodziny i wroga jego zdrowia, wroga, który pragnie tylko kraść, zarzynać i niszczyć (zobacz: Ewangelia Jana 10,10).

Uchwyć się mocno tej obietnicy: „A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami” (List do Rzymian 16,20). Nie zniechęcaj się! Twoja sytuacja jest tymczasowa. Bóg już przewidział drogę wyjścia.
Wiesz, komu uwierzyłeś: Wszechmocnemu Bogu, Stwórcy wszechświata, Panu Panów, Dobremu Pasterzowi, temu który jest Alfą i Omegą (...) znanym również jako Pan Bóg, Ten, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogący (Objawienie św. Jana 1,8).
Niech pewność tego, że jesteś w Jego rękach i że w Nim wszystko służy ku dobremu, stale ci towarzyszy!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...