Twoja sytuacja jest tymczasowa.

27 lutego 2021

Czasami doświadczamy okoliczności, których nie rozumiemy. Koronawirus, terrorystyczne ataki, szerząca się nienawiść... Ostatni rok pod wieloma względami rozdzierał nam serce i wprowadzał zamęt.
Jednak świadomość, że wszystko działa dla naszego dobra, daje otuchę i nadzieję na przyszłość. Celem dzisiejszego i jutrzejszego rozmyślania jest wyrycie w twoim sercu prawdy, że Bóg jest z tobą i sprawia, że wszystko razem działa dla twojego dobra.

Posłuchaj tej niezwykłej obietnicy: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani” (List do Rzymian 8,28).
Możesz wiedzieć, że jesteś kochany przez Boga, ale czy jesteś o tym przekonany? Pomiędzy głową a sercem Bóg pragnie wykonać w tobie swoje dzieło.
„Bo ja wiem, że Odkupiciel mój żyje...” (Księga Hioba 19,25), oświadczył Hiob, choć z każdej strony dotykały go ciężkie doświadczenia i próby. Choroba, żałoba, ból, cierpienie, duchowy atak... Nawet żona nie okazała mu wsparcia, kiedy sama w depresji poradziła: „(…) złorzecz Bogu i umrzyj” (Księga Hioba 2,9).
W trudnej sytuacji Hiob nie otrzymał pociechy od swoich bliskich. Nawet jego przyjaciele go zganili, twierdząc, że skoro to wszystko mu się przydarzyło, to z pewnością musiał zgrzeszyć przeciwko Bogu.
Job jednak wiedział, że jego Zbawiciel żyje i stanie po jego stronie. Wiedział, że Bóg uciszy wroga jego duszy, wroga jego rodziny i wroga jego zdrowia, który pragnie tylko kraść, zarzynać i niszczyć (zobacz: Ewangelia Jana 10,10).

Uchwyć się mocno obietnicy: „A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami” (List do Rzymian 16,20). Nie zniechęcaj się! Twoja sytuacja jest tymczasowa. Bóg przewidział drogę wyjścia.

Wiesz komu uwierzyłeś: wszechmocnemu Bogu, Stwórcy wszechświata, Panu Panów, Dobremu Pasterzowi, Temu, który jest Alfą i Omegą, znanym również jako Pan Bóg, Ten, który jest, który był i który ma przyjść (Objawienie św. Jana 1,8).

Niech pewność tego, że jesteś w Jego rękach i że w Nim wszystko służy ku dobremu, stale ci towarzyszy, zaś piękna pieśń po tytułem „All Things” (Wszystko) w wykonaniu Dawida & Nicole Binion niech będzie dla ciebie zachętą i siłą.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...