Twoje przeznaczenie może się zmienić!

12 lipca 2020

Oto, co mówi Biblia: „Gdyż Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza Pan. – To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei” (Księga Jeremiasza 29,11).

Nie wiem, czy masz dobre czy złe wspomnienia z lekcji gramatyki, ale dzisiaj chciałbym cię na chwilę na nią zabrać! Nasz werset dnia zaczyna się krótkim, ale ważnym słowem: „gdyż”.
Może pamiętasz, że „gdyż” jest łącznikiem, podobnie jak spójniki: i, ale, albo, jednak, ani, tak więc...
Ludzie często używają spójnika „ale”. Mówią ci, że to dobry pomysł, ale... „Mógłbyś to zrobić, ale...”, „To jest wspaniałe, ale...”.
„Ale” to bardzo ludzkie słowo, często negatywne, blokujące i zniechęcające. Być może teraz właśnie zmagasz się z takim „ale” w swoim życiu. To krótkie słowo tak łatwo może powstrzymać twój rozwój.
Bóg nie mówi „ale”. On mówi „gdyż”! Gdyż Ja wiem, jakie plany mam mam dla ciebie...

Werset z Ewangelii Jana 3,16 będący wspaniałym podsumowaniem całego biblijnego przesłania, również rozpoczyna się słowem „gdyż”: „Gdyż Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
„Gdyż” przedstawia Boga i Jego Syna Jezusa zgubionemu i umierającemu światu, a także wszystkim niemożliwym do rozwiązania sytuacjom w twoim życiu. „Gdyż” to Boże działanie w twoim życiu. Boża pomoc jest uruchomiona, Jego aniołowie są wysłani, Jego przychylność – okazana. „Gdyż” to Boże spoiwo dla twojego życia!

Tak więc Boże „gdyż” jest łącznikiem pomiędzy twoim życiem a twoim przeznaczeniem.

Jakie stwierdzenie rozpoczynające się od „ale” ciągle brzmi ci w uszach? „... ale masz za mało tego czy tamtego...”, „... ale to jest niemożliwe...”, „... ale jesteś za stary/za młody...”, „... ale nie poradzisz sobie...”.

Czy chciałbyś pozwolić Bogu, by zmienił twoje przeznaczenie i w miejsce „ale” wprowadził swój boski spójnik „gdyż”?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...