Uczestniczysz w szkoleniu?

6 września 2020

Bóg zna twoje życie. Tak naprawdę to On pisze jego kolejne rozdziały. I każdy z nich przyczynia się do twojego wzrostu.
Pan jest również najlepszym nauczycielem. Czasami musi zabrać cię na specjalne szkolenie. Tam pragnie cię uczyć, kształtuje, byś był gotowy na misję, do jakiej cię powołuje.
Pamiętaj, że Boża strategia szkolenia jest doskonała i dostosowana do twojego rytmu, po to byś się nauczył:
- posłuszeństwa, by realizować Jego wolę (Ewangelia Mateusza 6,10);
- pokory, by Bóg mógł w tobie wzrastać, a ty stawać się mniejszy (Ewangelia Jana 3,30);
- zaufania, byś widział to, czego nie można oglądać oczyma (2 List do Koryntian 4,18);
- mądrości, byś całkowicie polegał na Bogu (Księga Przysłów 3,5);
- cierpliwości, byś odziedziczył Jego obietnice (List do Hebrajczyków 10,36);
- wytrwałości, byś panował razem z Nim (2 List do Tymoteusza 2,12);
- rozróżniania, byś umiał udaremniać pułapki diabła (List do Rzymian 12,2).

W czasie tego boskiego szkolenia możesz poczuć się zmęczony czy zniechęcony. To ludzkie! Nie czuj się winny. Po prostu wytrwaj, nie poddawaj się! Zwycięstwo jest tuż za rogiem. Słuchaj łagodnego głosu twojego Zbawiciela, który mówi: „Weź moje jarzmo na siebie, i ucz się ode Mnie łagodności i pokory serca. Nie pozwolę, by doświadczenie było dla ciebie zbyt ciężkie. Przyjdź do Mnie, a znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. Przynoszę ci dzisiaj odświeżenie”.
Życzę ci wspaniałego dnia!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...