„Ułaskawiony” i „błogosławiony” to synonimy!

30 marca 2021

Synonimy to słowa o podobnym znaczeniu. Chciałbym ci dzisiaj pokazać – w oparciu o Boże Słowo – że „błogosławiony” jest synonimem słowa „ułaskawiony”.

„Błogosławiony jest ten, któremu przebaczono nieprawość, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy i którego duch jest wolny od fałszu” (Psalm 32,1-2).
Ponieważ krew Jezusa obmyła twoje nieprawości, ciężar win z twoich ramion został przeniesiony na Jego ramiona. Twoja dusza nie musi żyć w strachu czy w poczuciu winy, ponieważ Jezus wziął twoje grzechy na siebie. On wykonał wszystko! Zatem „ułaskawiony” jest synonimem słowa „błogosławiony”. Twój pokój jest doskonały, pełny i kompletny dzięki Bożemu przebaczeniu, które działa w twoim życiu.

Błogosławieństwo, które daje ci Bóg, jest wieczne i obfite, jest owocem Jego nieograniczonego przebaczenia.
Podziękujmy razem Panu za Jego łaskę i błogosławieństwo, które nam daje: „Panie, dziękuję za krew Jezusa, za cenę, którą zapłacił, by ciężar moich win już więcej mnie nie przytłaczał. Dziękuję za pokój i wolność, którą mam w Jezusie Chrystusie. Moja dusza wysławia Cię, Wszechmocny Boże za wszystko, czego już dokonałeś i za wszystko, co czynisz. W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...