Wejdź w zwycięskie życie!

23 czerwca 2020

Wielu chrześcijan wiedzie życie w poczuciu porażki i braku satysfakcji. A przecież Bóg pragnie dla każdego z nas tego, co najlepsze. On pragnie wyzwolić nas ze wszystkich nieszczęść, o czym zapewnia psalmista: „W wielkim ucisku wołałem do Pana, a Pan mnie wysłuchał i powiódł ku wolności” (Księga Psalmów 118,5). Musimy mieć świadomość, że tylko Bóg ma moc, by nas wyzwolić. Autorka książki „Lord, I Want to Be Whole” wyjaśnia, że tak naprawdę: „Każde wyzwolenie, jakie Bóg czyni w twoim życiu, jest przygotowaniem do kolejnego uzdrowienia i uwolnienia dla ciebie w przyszłości. Jedno buduje się na drugim, aż wolność i pełnia staną się stylem życia”. Pielęgnowanie urazy czy wewnętrznego rozdarcia z powodu tego, co wydarzyło się w przeszłości, jest dawaniem przyzwolenia diabłu do manipulowania tobą jak marionetką. Używając każdej z twoich emocji jak strun, wciągnie cię w myślenie, słowa lub czyny całkiem przeciwne Bożym planom.

Chciałbym zasugerować ci plan działania na dzisiaj:
- zapisz to, co nadal cię boli;
- złóż każdą z tych rzeczy, osób czy zdarzeń u stóp Pana;
- wypowiedz z przekonaniem: „Nie chcę tego, czego chce diabeł; chcę tego, czego chce Bóg”.

Chodzenie w Duchu oznacza kierowanie oczu na Jezusa i podejmowanie decyzji zgodnych z Bożą wolą (List do Rzymian 8,5). Żyjąc w ten sposób, będziesz doświadczał stałego uwalniania i życia w wolności. Czy chciałbyś żyć zwycięskim życiem?

Jeśli tak, zachęcam do modlitwy: „Panie, wiem, że Ty masz wspaniały plan dla mojego życia, który obejmuje uzdrowienie i przemianę. Naucz mnie wkraczać w zwycięskie życie bez zniechęcania się. Chcę patrzeć na Ciebie i być Tobie posłuszny bez względu na cenę, ponieważ chcę stać się osobą, jaką Ty chcesz, bym był. W imieniu Jezusa, amen”.
Modlę się, byś miał wspaniały dzień, wpatrując się w Jezusa!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...