Wiara jest mięśniem

14 lipca 2020

Dzięki temu, że serce pompuje codziennie tysiące litrów krwi, tlen może swobodnie krążyć w całym twoim ciele, odżywiając wszystkie narządy i mięśnie. Ten niezwykły narząd wykonuje ogromną pracę, nie zatrzymując się ani na moment (na szczęście!), dzięki czemu żyjemy.
Czyż to, co Bóg stworzył, nie jest fascynujące, po prostu wyjątkowe? Serce jest centralnym organem w mechanizmie życia. Podobnie jest z wiarą, kluczowym czynnikiem napędowym stojącym za naszym chrześcijańskim życiem. „Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List do Rzymian 1,17).

Tak jak nie mógłbyś żyć, gdyby twoje serce przestało pracować, tak życie z Chrystusem nie jest możliwe bez wiary. To przez wiarę zaufałeś, że Jezus umarł i został wzbudzony z martwych. Przez wiarę przyjąłeś Boże obietnice dla ciebie. Przez wiarę decydujesz się koncentrować raczej na Bogu niż na okolicznościach.

Każda napotkana sytuacja pozwala ci rozwijać i budować siłę twojej wiary, jak mięśnia.
Posłuchaj pieśni „Steady Heart” („Spokojne serce”) w wykonaniu Steffany Gretzinger, o wierze w ciemnościach.
Dzisiaj możesz spodziewać się kolejnych wyzwań do pokonania. Jednak mogą to być wspaniałe okazje, by okazać wiarę w działaniu!
Pomódl się ze mną: „Panie, wierzę bardziej w Ciebie niż w to, co widzą moje oczy. Wierzę, że Jesteś dobry i że wzmacniasz moją wiarę w każdej chwili poprzez wszystko, przez co przechodzę. Dziękuję za Twoją obecność, za Twoją łaskę i za Twoją stałą miłość, która nigdy nie zawodzi. W Twoim imieniu, amen!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...