Wszystko masz w Chrystusie!

2 kwietnia 2021

Wielki Tydzień i Wielkanoc to dla chrześcijan czas upamiętnienia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym roku, wobec kryzysu, jakiego wszyscy doświadczamy w związku z pandemią, chcemy jeszcze głośniej i odważniej wskazywać na ważność tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem, o czym zapewnia nas w Ewangelii Jana 11,25.
Kiedy myślimy o ofierze Jezusa, oddającego za nas swoje życie, zaczynamy rozumieć najpiękniejszą historię miłości, która kierowała Ojcem, kiedy wymienił życie swojego jedynego Syna za nas. Z Biblii wiemy, ile musiał wycierpieć Jezus, by nas zbawić: „Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni (…). Bito Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust” (Księga Izajasza 53,5-7).

- On doświadczył największego upokorzenia, byś mógł podźwignąć na nowo swoją głowę (Księga Izajasza 53,3-10).
- On zniszczył moc grzechu: zostałeś uwolniony z niewoli grzechu i możesz dostąpić zbawienia (Ewangelia Jana 8,36).
- On został oddzielony od swojego Ojca, by pojednać cię z twoim Stwórcą (List do Hebrajczyków 10,19-22).
- On zwyciężył śmierć, by dać ci wieczne życie (List do Rzymian 6,23).

Wszystko masz w Chrystusie: pokój, wolność, przebaczenie, zwycięstwo i życie wieczne!
Zachęcam cię, byś świętował zmartwychwstanie Jezusa, nie tylko w Święta Wielkanocne czy w pewne niedziele, ale każdego dnia! Podziękuj Mu za wszystko, co wycierpiał z miłości do ciebie, byś ty mógł mieć życie w obfitości (Ewangelia Jana 10,10).

Uwielbiajmy Boga za tę niezwykłą, życiodajną, boską wymianę: „Nasz Ojcze, jak mam ci podziękować za ten bezcenny dar, za to, że dałeś życie swojego Syna Jezusa, by uratować moje? W odpowiedzi chcę dać ci moje życie i iść za Tobą. Tak bardzo chciałbym wyrazić, jak jestem Ci wdzięczny. Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen!”.

Żyj pełnią życia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...