Wytrwaj w modlitwie!

24 lipca 2019

Kontynuujemy nasz cykl o porannej rutynie i nawykach niezbędnych do tego, by rozwijać się duchowo. Kiedy się budzisz, z kim najpierw rozmawiasz? Wspaniale, jeśli tym, kto ma możliwość słuchać cię jako pierwszy, jest Bóg podczas twojego czasu modlitwy! Jestem przekonany, że modlitwa ma ogromną wartość w Bożych oczach. Dlaczego?  

Ponieważ dzięki niej możemy się z Nim kontaktować. Modląc się, mówimy do Niego, a On nam odpowiada. To dzięki modlitwie ty i Bóg możecie się porozumiewać. W Biblii czytamy: „Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni”. (Kolosan 4,2) W innym miejscu czytamy: „W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się przy tym za mną, aby – gdy otworzę usta – dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny”. (Efezjan 6,18—19) Amen!  

Proszę, proście Boga, by dał mi właściwe słowa, bym ja również z odwagą mógł głosić Dobrą Nowinę. Wróćmy jednak do ciebie… Wytrwaj w modlitwie. Nie zawsze jest łatwo być jej oddanym – czasami możesz mieć wrażenie, że nic się nie dzieje. To prawda, modlitwa jest niewidzialna… Ale, och, jakże wielką ma moc! Towarzyszy zarówno młodemu, jak i doświadczonemu i starszemu wierzącemu w Chrystusa – aż do jej/jego ostatniego tchnienia. Modlitwa jest oddechem łączącym cię z Królestwem Boga. Ten oddech czasem może być minimalny, ale postaraj się, by był.  

Zatem nawyk #3: „Módl się każdego dnia”. Tak, modlitwa jest życiodajnym oddechem, towarzyszącym ci tu na ziemi aż do wieczności. Chciałbyś się ze mną pomodlić? „Panie, dziękuję Ci za modlitwę, dzięki której mogę komunikować się z Tobą i być z Tobą w relacji. Chcę każdego dnia modlić się do Ciebie, powierzając Ci wszystkie trudności i smutki, jak również chcę dzielić się z Tobą moimi myślami, radościami i sukcesami. Daj mi umysł, który będzie gotowy i chętny, by szukać Cię każdego ranka. Twojemu imieniu cała chwała! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...