Wytrwaj!

27 czerwca 2019

Masz wrażenie, jakbyś utknął w jakiejś sferze swojego życia? Chciałbym cię dzisiaj zachęcić słowami apostoła Pawła zapisanymi w liście do Rzymian: „Lecz nie tylko tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru; siła charakteru nadzieję”. (Rzymian 5,3—4) Trudno chlubić się problemami, prawda! Kiedy nie zaliczymy ważnego testu, kiedy jedno z naszych dzieci postanawia zerwać z nami wszelki kontakt, kiedy atakuje nas choroba – wtedy chcielibyśmy powiedzieć Pawłowi, że w tej chwili jesteśmy dalecy od tego. Prawdę mówiąc, kiedy postanawiasz wytrwać w doświadczeniach (w modlitwie, w miłości, w przebaczaniu, swoim powołaniu, w wierze), twój Ojciec i wszyscy Jego aniołowie są z ciebie dumni! Kiedy wytrwasz w posłuszeństwie, zwyciężasz, a Pan mówi do ciebie: „Jestem z ciebie dumny!” Kiedy po doświadczeniu wielu trudności i zwycięstw nadal masz niezachwianą nadzieję, że twój Bóg walczy za ciebie, obłok świadków w niebie cieszy się razem z tobą!

Twoja wytrwałość jest świadectwem twojej wiary – i niezależnie od tego, jak mała by była, ma moc niesienia innym otuchy i zachęty, by się nie poddawać. Pamiętaj, że Bóg jest z tobą w każdej sytuacji, we wszystkim, przez co przechodzisz… Wytrwaj!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...