Wzmocnię cię!

20 czerwca 2019

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak, ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości!”. (Izajasz 41,10)
Co czujesz, gdy nie widzisz wypełnienia się Bożych obietnic w twoim życiu? Co gorsza, to, co się dzieje, wydaje się być dokładnie przeciwieństwem tego, co Bóg ci obiecał? Tego właśnie doświadczył Józef. Zgodnie ze snami, które dał mu Bóg, miał stać się kimś ważniejszym od swoich braci, wbrew jednak obietnicy część swojego życia spędził w niewoli, a potem w więzieniu. Jednak to właśnie w takich okolicznościach Bóg kształtował go, by mógł zostać najważniejszym władcą po faraonie! Twoje więzienie może stać się drzwiami, poprzez które Bóg doprowadzi cię do celu! Słabość człowieka jest okazją dla Boga, by mógł okazać Swoją moc.

Nasze ograniczenia są okazją dla Pana, by objawił Swoją wielkość. Tak, Boża moc przejawia się najbardziej w naszych słabościach, tak jak płomień świecy najlepiej widoczny jest w ciemnościach. Kiedy jesteśmy słabi, Bóg czyni nas mocnymi. Jak i przy pomocy jakich narzędzi? Oto kilka przykładów:
- poprzez Swoje objawione i spisane Słowo (Jan 1,1—14)
- poprzez Swojego Ducha i Swoją naturę (2 Tymoteusz 1,7)
- poprzez dary Ducha (1 Koryntian 12,11)
- stawiając nam za wzór Jezusa (Filipian 2,5)

Bóg obiecał cię wzmocnić i On to uczyni! On objawi Siebie w twojej słabości, ale nie zapominaj, że ty masz swoją rolę do odegrania: używaj środków, które otrzymałeś od Boga, by czerpać z nich siłę do życia!
Niech Pan wzmacnia cię dzisiaj Swoją mocą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...