Z samego rana zaproś Ducha Świętego

4 sierpnia 2020

Kiedy pewnego ranka modliłem się i rozważałem Słowo, przyleciał gołąb i usiadł niedaleko mnie. Jego subtelna obecność skłoniła mnie do ponownego zastanowienia się nad znaczeniem medytacji. Dlaczego? Ponieważ to wtedy, kiedy Bóg przychodzi, by się z nami spotkać i do nas mówić, wszystko się może zdarzyć. Bywa, że tego nie dostrzegamy, o czym pisał Job: „Owszem, Bóg przemawia! Mówi raz i drugi, lecz człowiek na to nie zważa” (Księga Joba 33,14).

Tamtego ranka Bóg użył zdumiewającego i nieoczekiwanego sposobu: gołębia. W Słowie Bożym gołąb jest symbolem Ducha Świętego. Kiedy Jezus został ochrzczony, Duch Boży objawił się w postaci gołębia. Duch Święty jest Osobą Trójcy Świętej i jest stale z tobą, obok ciebie. Jest Bogiem towarzyszącym ci, mówiącym do ciebie i pocieszającym cię.

Kiedy Duch Święty spoczywa na tobie, możesz słyszeć Jego słowa, które warto zapisać w swoim dzienniku.

Zachęcam cię, byś dzisiaj:
- zaprosił Ducha Świętego, by się tobie objawił;
- pozwolił, by gołębica Ducha spoczęła na twoim życiu;
- uwolnił to, co dla ciebie ciężkie i przekazał w Jego ręce;
- pozwolił otoczyć się Jego ponadnaturalnym pokojem.

Pomódl się ze mną: „Panie Jezu, niech Twój Święty Duch mnie prowadzi Twoimi drogami każdego dnia i przemienia na Twój obraz, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci, że jestem twoim ukochanym dzieckiem. W imieniu Jezusa, amen”.

Niech Boży Duch idzie przy tobie przez całe życie!

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...