Zawsze będziesz wygranym!

14 czerwca 2020

Apostoł Paweł w swojej służbie dla Boga dobrze poznał, co to cierpienie i udręka. Opisując swoje przeżycia, wspomina o udrękach, ucisku, prześladowaniach, niebezpieczeństwach i mieczu. A jednak z pełnym przekonaniem pisze: „Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo – dzięki Temu, który nas ukochał” (List do Rzymian 8,35-37).

Pomimo tego, co musiał wycierpieć (i jak trudne to musiało być: głód, biczowanie, stałe zagrożenie życia...), Paweł uważa siebie za zwycięzcę! On wiedział, że niezależnie od wszystkiego, on zawsze będzie wygranym.
Nie znam twojej sytuacji. Cokolwiek jednak trudnego cię dotyka, pamiętaj, że jesteś i zawsze będziesz zwycięzcą, ponieważ Jezus, twój Zbawiciel, wykupił cię i błogosławi na wieki. I nic: ani cierpienie, ani trudności nie mogą oddzielić cię od Jego miłości!
Biblia zapewnia nas o tym: „Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu” (List do Rzymian 8,38-39).
Kocham cię, przyjacielu i modlę się o ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...